Våra tjänster

Vi bryter språkbarriärer - varje dag

Vi är digitala från födseln. Det betyder att vi startade med en digital problemlösning som applicerades på en tolktjänst. För oss är en avgörande insikt att kvaliteten på en tolkförmedling avgörs av hur väl tolkens kompetens och nivå matchas mot uppdraget.
Våra tolkar och översättare behärskar tillsammans över 210 språk och dialekter! Genom vårt lättanvända bokningssystem matchar vi snabbt rätt tolk eller översättare, med rätt kompetens, till ditt uppdrag. Oavsett om du arbetar i offentlig eller privat verksamhet hittar vi den tolk som bäst passar just dig och dina behov.
Genom DigitalTolk får du tolkning med kvalité varje gång.
Introduction

Så här använder du DigitalTolk-appen

 • workflow_stage_1_label

  En beställare lägger en bokning

  Beställaren anger språk, dag, tid och om tolkningen ska ske på plats eller digitalt. Det går även att välja kompetensnivå och särskilt kön. Sedan bekräftas bokningen.

  workflow_stage_1_title
 • workflow_stage_2_label

  Beställaren matchas med en tolk

  Systemet skickar ut förfrågan till tolkar som matchar beställarens kriterier, även tolkens preferenser och tidigare feedback vägs in. En tolk accepterar bokningen. Tolkens kontaktuppgifter skickas till beställaren.

  workflow_stage_2_title
 • workflow_stage_3_label

  Inför uppdraget skickas all information ut

  Tolk och beställare får en påminnelse i god tid innan tolkningen med information om uppdraget, adress och telefonnummer.

  workflow_stage_3_title
 • workflow_stage_4_label

  Tolkningen genomförs

  Tolken inlededer alltid med att informera om tolketiken och vad den innefattar för att ge en trygg upplevelse. Tolkningen sker alltid neutralt, opartiskt och under tystnadsplikt.

  workflow_stage_4_title
 • workflow_stage_5_label

  Tolkningen betygssätts

  Både tolk och beställare betygsätter tolkningen och har möjlighet att lämna feedback.

  workflow_stage_5_title

Tolkning på dina villkor

Vår digitala plattform hittar snabbt och effektivt en tolk som möter dina krav och behov genom att matcha en mängd kriterier mot våra tolkars kompetenser. Men också vilken typ av uppdrag tolken är intresserad av. Vi vet av erfarenhet att detta tillsammans ger den absolut bästa matchningen. Bokningssystemets smarta algoritmer skapar utifrån detta automatisk en prioriteringslista över lämpliga tolkar som sedan kan acceptera uppdraget. På så sätt kan du känna dig trygg med att du matchas med en tolk som är tillgänglig, kunnig, har rätt kompetenser och den nivå som du förväntar dig. Kort och gott - en tolkning med hög kvalité. Alla våra tolkar följer självklart Kammarkollegiets riktlinjer för God tolksed. I plattformen lämnar du som beställare återkoppling direkt efter varje tolkuppdrag vilket innebär att vårt tolknätverk ständigt kvalitetssäkras. Dessutom ger även tolken återkoppling, vilket gör att vi vet vilka beställare och tolkar som fungerar bäst tillsammans. All kommunikation sker via DigitalTolks plattform, alltid med hög ljudkvalité och en säker informationsöverföring.
Språk och dialekter

Språk och dialekter

Vårt tolknätverk spänner över 210 språk och dialekter och vi hjälper dagligen kunder som har behov av tolkning inom arabiska, somaliska, dari, persiska, tigrinja, polska, albanska, turkiska, uzbekiska, spanska, ryska, nordarabiska med flera andra språk. Hos oss kan du även boka specifika dialekter, som till exempel hazaragi eller kurdiska dialekter som sorani, kurmanji, badinani osv. I vårt nätverk finns även tolkar till udda arabiska dialekter, en mängd afrikanska språk osv. Och självklart hjälper vi till när du har behov av georgiska, lettiska, litauiska, rumänska, romani med flera.

Kontakttolkning - platstolkning

Kontakttolkning - platstolkning

Under kontakttolkning finns tolken på plats. Detta är något vi rekommenderar vid långa eller komplicerade uppdrag. Du bokar enkelt en kontakttolkning i vårt bokningssystem. När vi tillsätter tolkar för direkttolkning utgår systemet från var tolken bor, eller om tolken befinner sig på någon annan angiven plats. Uppdraget går då i första hand till den tolk som befinner sig närmast. Om du som kund har en strikt kompetensprioritering utgår förfrågan alltid i förhållande till den i första hand. Störst tillgång på tolkar för kontakttolkning finns i större städer samt före klockan 09.30 och efter klockan 14.00. Om det inte finns möjlighet att använda kontakttolkning rekommenderar vi telefontolkning via videosamtal.

Distanstolkning - Telefontolkning

Distanstolkning - Telefontolkning

För dig som behöver tolkning snabbt är detta det enklaste alternativet då tolken kan ansluta direkt. Distanstolkning sker vanligast via telefon, men kan även utföras genom videosamtal. För tolkning till något av de större språken har du oftast tillgång till en tolk inom någon minut. Du bokar enkelt, dygnet runt, under årets alla dagar i vårt bokningssystem.

Akutbokning

Akutbokning

Ibland behöver man få tag på en tolk snabbt. För de större språken kan vi förmedla en kvalificerad inom ett par minuter och vi garanterar ett svar inom fem minuter. Just nu har vi störst tillgång till tolkar inom arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, kurmanji, sorani, albanska, turkiska, polska, spanska. Men även pashto, hazaragi, uzbekiska, georgiska, hindi, urdu, punjab, lettiska, rumänska och litauiska. Oftast kan vi förmedla en tolk på de flesta språk, kontakta gärna vår kundtjänst som hjälper dig - 010-199 45 00. Akuttolkning bokar du enkelt i vårt bokningssystem.

Översättning

Vi erbjuder även skriftliga översättningar. I vårt bokningsverktyg lägger du enkelt in text eller dokument som ska översättas. Vi översätter alla typer av dokument och texter, men även ljudfiler kan laddas upp för översättning. Den färdiga texten kommer sedan till dig via e-post eller som fysisk kopia och den finns alltid tillgänglig för dig att ladda ner från hemsidan via din personliga inloggning.

Våra översättningar utförs av erfarna och av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer.

I Sverige finns det auktoriserade translatorer från 30 språk till svenska och från svenska till 28 språk. Totalt erbjuder vi översättningar på 284 olika språk och dialekter. För de språk där det inte finns auktoriserade translatorer, ser vi till att översättningen görs av en erfaren och kompetent översättare.

Fack- och språkgranskning

Att uttrycka sig med rätt termer och språkbruk är alltid viktigt. I många sammanhang är det helt avgörande att termer och språkliga nyanser stämmer till hundra procent. För att säkerställa att din text når mottagaren på det sätt du avser även efter en översättning erbjuder vi fack- och språkgranskning. Genom fackgranskning säkerställer vi att alla termer, exempelvis tekniska, medicinska eller juridiska termer, översatts på ett korrekt sätt.

Språkgranskning fokuserar på språket och säkerställer att språkliga nyanser, uttryck och idiom återges på ett lämpligt sätt. Våra språkgranskare och skribenter har erfarenhet av olika ämnesområden och vet när något är oklart och behöver förtydligas. En granskning av våra översättare ger en hög begriplighet samt gör att du undviker missförstånd och håller dina texter rena från språkliga felaktigheter.

Korrekturläsning och textredigering

Korrekt språkbruk och grammatik gör att mottagaren bättre tar till sig det du vill förmedla. Vid korrekturläsning granskas och justeras stavning och grammatik. Vid textredigering görs en mer djupgående bearbetning med förslag på alternativa sätt att skriva och stilistiska ändringar. Texten blir grammatiskt korrekt och felfri, samt skriven på det språk som efterfrågats.

Utbildning

DigitalTolk erbjuder kurser för både kunder och tolkar. Kurserna sker antingen digitalt genom vår utbildningsplattform eller i form av utbildningsträffar. Under dessa träffar bjuder vi in olika talare, tar upp viktiga frågor och visar goda exempel.

Vår utbildningsplattform ger möjlighet att när som helt fördjupa sig i olika frågor som rör kvalitet i uppdragen. De digitala utbildningarna är interaktiva och varvar teori med praktiska övningar, diskussioner och tester.

I vår utbildningsplattform ser du se vilka utbildningar som finns tillgängliga.

Vill bli kund

Hur bokar jag tolk? Vill bli kund.
Hur går det till att beställa eller boka en tolk?
Hur får jag tag på bästa tolk?
Vilka typer av bokningar kan jag göra?
Hur fungerar er akutbokning?
Hur fungerar planerade bokningar?
Hur ser jag information om bokning och hur återkopplas beställningen?

Befintlig kund

Hur bokar jag tolk?
Hur går det till?
Var hittar jag tolkens kontaktuppgifter?
Hur vet jag om en tolk är inbokad eller ej?
Hur ser jag status på mina bokningar?
Kan jag avboka en redan beställd tolkning?
Kan jag ångra en bokning
Hur ger jag feedback och återkoppling på tolkningen?
Vad händer med den feedback jag ger?
Vad händer om jag inte är nöjd?
När är det lättast att få tag på en tolk?
Vad ska jag tänka på när jag väljer tolk?
Vilka olika nivåer på tolkar finns det?
Vilka krav kan och bör jag ställa som beställare?
Vad ska jag tänka på under telefontolkningen?
Vad ska jag tänka på efter telefontolkningen?
Hur fungerar kundtjänst?